עמוד:141

פעילות סיכום 1השלימו את המספר החסר, בספרות רומיות או בספרות שלנו. = 249|יא= דרקדדד|ו= דדררק|א = 1,060|יב= דד|ז= דרד|ב = 901|יג= דדרקר|ח= רדר|ג = 1,005|יד= דק|ט= דרדד|ד = 1,404|טו= 250|י= דדדק|ה 2בספר מתמטיקה אנגלי יש מבוא שמסתיים בעמוד צי.xx א .כמה עמודים יש במבוא ב .בעמוד ייxx במבוא מתחיל הסבר על כתיבת מספרים בשיטה הרומית. ההסבר מסתיים בעמוד צי.xx כמה עמודים נמשך ההסבר 3במבנה ישן התגלתה תעודה עתיקה המתארת את תולדות חייה של בעלת הבית. בתעודה כתובים תאריכי הלידה והפטירה שלה בספרות רומיות. נולדה בשנת .MCM נפטרה בשנת .MCMLXXIV כתבו בספרות שלנו: •באיזו שנה נולדה בעלת הבית באיזו שנה היא נפטרה • בת כמה הייתה במותה • 4בנו משלושה גפרורים מספרים גדולים מ20 בספרות רומיות, ציירו את הבניות במחברת.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר