עמוד:139

לכתיבת מספרים גדולים יותר השתמשו הרומים בספרות נוספות - ,L ,C ,D M - לפי אותם כללי חיבור וחיסור. 50 = L דוגמאות51: = LIהשלימו60: = 4 = XL 0 = 70 = 80 = 66 = LIX 100 = C דוגמאות105: = CVהשלימו:= 232 9 = IC 9 = 350 = 246 = CL = CXC 500 = D 60 = DCI דוגמאות1:השלימו656: = 61 = DCXI 1 45 = CDLIV= 477 4 = CDIX 1,000 = M • טבלה זו נכתבה בשנת ,2007 כלומר .MMVII השלימו:= 1,346 • מדינת ישראל נוסדה, כידוע לכם, בשנת .MCMXLVIII (בדקו!)= 2,006 • בשנת ,MML כאשר אתם תהיו מבוגרים, אולי = 2,050 מישהו מכם יהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל. = 3,619 בני כמה תהיו באותה שנה = MMXC משך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר