עמוד:138

5 = ר ב עזרת הספרה ר אפשר לכתוב מספרים נוספים השלימו: לפי הכללים האלה:= 4 • כאשר כותבים ד משמאל לספרה ר, פירושו= 7 שצריך לחסר ד מר. מכאן 4 = רד. (זו צורת הכתיבה המקובלת של המספר .4)= דדדר • כאשר כותבים ד מימין לספרה ר, פירושו שצריך להוסיף ד לר, ומכאן 6 = דר. 10 = ר גם בעזרת X פועלים לפי אותם כללים:השלימו:= 22 • כאשר כותבים ד משמאל לספרה ר, צריך לחסר. דוגמה: 9 = רד= 35 • כאשר כותבים ד או ר מימין לספרה ר, צריך לחבר.= 17 דוגמה: 25 = ררר= דררר = רד לכתיבת מספרים רומיים משתמשים בכללים האלה: • כאשר ספרה כתובה משמאל לספרה שערכה גדול השלימו:= 14 ממנה צריך לחסר. = 29 דוגמאות: 14 = (1-5) + 10 = רדר = 9 + 20 = (1 - 10) + 20 = רדרר= 34 29 • בכל מקרה אחר - מחברים.= רדר דוגמה: 16 = (1+5) + 10 = דרר= רדר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר