עמוד:136

4התבוננו בשני השעונים שבתצלום. • איזו שעה מורה השעון העליון • איזו שעה מורה השעון התחתון פראג, צ'כיה צילום: אריאל מונסליזה, רעננה רדררר|ב|א 5= רדר חשבו את המספר המתאים:= כאשר ספרה כתובה בין שתי ספרות שערכן גדול ממנה, מחסרים את ערכה מערך הספרה שמימין לה. דוגמאות:דררר = 34 = (1 - 10) + 10 = רדר ר 19 השלימו את החסר - המספר בספרות רומיות או המספר בספרות שלנו. |ה|גרדרר|א 39= = 28= |ו|דרדר|ב 24= = דדדרר= 7פתרו. |ג|בדר + דדררר|א דרר= = ר + רדר= ר - ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר