עמוד:132

ב .הנה עוד תצלומים של שעוני מגדלים הנמצאים במקומות שונים בעולם. כתבו את השעה שכל שעון מורה. זגרב, קרואטיהפלורידה, ארצותהברית צילום: פרופ' פרלה נשרצילום: בהישoלF ,שוכדומoלק וכיק o:פoטP ק 5א .איזו שעה השעונים בישראל ובהודו מורים באותו הזמן ציירו בכל שעון את המחוגים כך שיורו את השעה הכתובה מתחתיו. XIXIIXIXIIXIXIIXIXII IIIIIIII IXIIIIXIXIIIIIIIXIII VIIIIIIIVIIIVIIIIIIIIIIIVIIIIIII IIIIIII VI IVV VIVIV VIV קריית שמונה, ישראלמומבאי (בומבי), הודו השעה: 12:00 בצהרייםהשעה: 3:30 אחרי הצהריים ב.מה הפרש השעות בין קריית שמונה למומבאי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר