עמוד:127

לפניכם טנגרם. הטנגרם בנוי משבעה חלקים. ענו על השאלות. (אפשר להיעזר בהוספת קווי חלוקה בתוך הטנגרם.) א. לאילו מחלקי הטנגרם יש שטח השווה ל14 משטח הטנגרם כולו ב. לאילו מחלקי הטנגרם יש שטח השווה ל161 משטח הטנגרם כולו ג . מצאו שבר המתאים לשטח של כל אחד מחלקי הטנגרם. ד.השתמשו בחלקי הטנגרם ובנו צורה ששטחה 34 משטח הטנגרם. נסו להציע צורה מתאימה נוספת הבנויה מחלקי טנגרם אחרים. ה. בנו צורה ששטחה 58 משטח הטנגרם. נסו להציע צורה מתאימה נוספת הבנויה מחלקי טנגרם אחרים. ו. בנו צורה ששטחה 2 משטח הטנגרם. 16 בנו צורה ששטחה 3 משטח הטנגרם. 16 המשיכו להגדיל את המונה בדרך זו, ומצאו לאילו שברים שהמכנה שלהם 16 אפשר לבנות צורה מתאימה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר