עמוד:126

3המשקל של כל מכל צבע הוא 241 ק"ג. 1 3 5 810ספר המכלים מ 1311 18משקל בקילוגרמים 261122ה 4 4 ענו על השאלות. בכל שאלה אתם יכולים להיעזר בטבלה או בתשובה לשאלה שכבר פתרתם. א.מהו משקלם של 2 מכלי צבע ב.מהו משקלם של 4 מכלי צבע ג.מהו משקלם של 6 מכלי צבע ד.מהו משקלם של 20 מכלי צבע ה.מהו משקלם של 24 מכלי צבע ו.מהו משקלם של 50 מכלי צבע ז.שקלו כמה מכלי צבע ומצאו שמשקלם 2014 ק"ג. כמה מכלי צבע שקלו ח .שקלו כמה מכלי צבע ומצאו שמשקלם 333 ק"ג. 4 כמה מכלי צבע שקלו ט.שקלו כמה מכלי צבע ומצאו שמשקלם 45 ק"ג. כמה מכלי צבע שקלו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר