עמוד:122

5דבורה אפתה 2 פשטידות שוות וחילקה אותן שווה בשווה בין 3 חברים כך: דנייסמהונןרדנימהסינןרו דביר הזמין 2 חברים וחילק ביניהם שווה בשווה 3 פשטידות שוות כך: גלגלגל מי מי מי לכלככל א.איזה משני התרגילים שלמטה מתאים לחישוב כמות הפשטידה שקיבל כל חבר של דבורה איזה משני התרגילים מתאים לחישוב כמות הפשטידה שקיבל כל חבר של דביר 2 : 3 = 3 : 2 = ב .איזו כמות פשטידה קיבל כל חבר של דבורה ג .איזו כמות פשטידה קיבל כל חבר של דביר ד.מי קיבל יותר מפשטידה אחת, כל חבר של דבורה או כל חבר של דביר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר