עמוד:120

2 יחיאל האופה אפה 5 פשטידות שוות ורצה לחלקן שווה בשווה בין ארבעה חברים: ערן, צבי, שלי ונילי. (שימו לב: יחיאל אינו אוכל מהפשטידות.) א .האם לדעתכם כל אחד מארבעת החברים יקבל יותר מפשטידה אחת או פחות ב. צבי הציע ליחיאל לחתוך את הפשטידות כך: •האם לפי ההצעה של צבי אפשר לחלק את הפשטידות שווה בשווה בין ארבעת החברים הסבירו. •איזו כמות פשטידה יקבל כל אחד מארבעת החברים של יחיאל •ציירו דרך נוספת לחיתוך של 5 פשטידות ולחלוקתן שווה בשווה בין ארבעת החברים. ג.לבסוף הגיעו אל יחיאל רק שלושה חברים: ערן, צבי ושלי. • שערו: האם כל אחד משלושת החברים יקבל יותר מפשטידה אחת או פחות • הציעו: כיצד כדאי ליחיאל לחתוך את 5 הפשטידות ולחלק אותן שווה בשווה בין שלושת החברים (יחיאל אינו אוכל.) ציירו את הפשטידות במחברת וכתבו על כל חלק מי יקבל אותו. • איזו כמות פשטידה יקבל כל אחד משלושת החברים של יחיאל בדקו אם תשובתכם מתאימה להשערתכם.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר