עמוד:117

אתגר 35לפניכם תרגיל פתור: 127 = 14 + 13 . היעזרו בו כדי לפתור את התרגילים האלה. = 12 + 41 + 3|ו= 14 - 127 |א = 16 - 41 + 3|ז= 31 - 127 |ב = 14 + 131|ח= 141 + 213 |ג = 12 - 41 + 3|ט = 65 + 14 + 3|ד = 14 - 121 × 7|י = 121 - 14 + 3|ה 36פתרו. דוגמה 141 = 143 - 144 = 143 - 72 = 141 × 3 - 17 × 2 = 101 × 2 - 15 × 7|א = 161 × 8 - 14 × 2|ב = 13 × 2 - 41 × 3 |ג = 19 × 4 - 12 × 3|ד = 161 × 4 - 18 × 4|ה = (1 + 125) - 113|ו על כמה מהתרגילים בפעילות 35 מומלץ לערוך דיון: איך נעזרתם בתרגיל הפתור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר