עמוד:116

32יובל וירון התחילו לצבוע יחד קיר בחדרם. יובל הספיק לצבוע 1 קיר יותר ממה שצבע ירון. אילו מארבע האפשרויות שלפניכם מתאימות לסיפור הסבירו. 4 .יובל צבע 4 קיר. א .יובל צבע קיר.ג 1 ירון צבע 1 קיר. ירון צבע קיר. .5יובל צבע 1 קיר. ב .יובל צבע קיר.ד 4 ירון צבע 1 קיר. ירון צבע קיר. אתגר 33לפניכם תרגיל פתור: 7 = 3 + 2 . 1010 היעזרו בו כדי להשלים את החסר בכל סעיף. 22|ז23|ד7+ 2 |א = + = 1 + + 2 = 101010 + 3 + 2 |ח < 3 - 3 |ה = 4 + 2 |ב 1 < 101010510 23|ט32 + 2 |ו = 2 - 7 |ג + > - > 1010510 אתגר 34 נתונה רשימת שברים: ,3 ,7 ,5 ,6 10 . השלימו בכל סעיף שברים שונים מתוך הרשימה. |א < - |ד - < + |ב < |ה - < + |ג < - |ו < + +

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר