עמוד:114

29השלימו. 12|ז13|ד|א = 10 - 10 = × 5 3 = 5 117|ח12|ה12|ב 12 = 3 - 12 2 = × 5 2 = 11|ט1× 4|ו8|ג = - 9 1 = 4 = 30השלימו שברים קטנים מ.1 1|ו11 |א 1 > 7 + < + 3 1 < 3 + 1 |ז 1 < 5 + 31 |ב 1|ח 1 < +|ג > + 4 2 11 |טאתגר < +|ד > + 62 3 211 |י |ה 1 < + > + אתגר 5 מומלץ לדון בכיתה בהשלמות השונות של התלמידים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר