עמוד:113

27כתבו > או < או = בין שני התרגילים שבכל סעיף. שימו לב: יש מקרים שאפשר להשוות בין התרגילים בלי לחשב את התוצאות שלהם. 31 + 52 13 - 5|ו 43 + 82 13 + 2|א 103 + 15 14 + 8|ז 101 + 1 43 + 5|ב 151 - 52 13 - 12|ח 31 + 12 41 + 2|ג 111172 10 + 8 5 + 8|ט 6 + 4 3 - 8|ד 82 - 123 32 - 9|ה 28פתרו בדרך הנוחה לכם. כתבו תרגיל מתאים במחברת. דוגמהדרך חישוב אחת: = 1 1 = 1 4 = 1 2 2 =1 +2 +1 88282221 2 8 4 דרך חישוב אחרת: = 1 1 = 1 1 1 =1 +2 + 442221 2 8 4 = 1 + 2 + 2 |ז = 2 + 1 + 1 + 1 |ד = 1 - 1 |א = 1 + 106 + 2 |ח = 1 + 103 + 1 |ה = 1 + 2 |ב = 1 + 1 - 23 |ט = 3 - 15 |ו = 1 - 6 |ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר