עמוד:111

22בבחירות למועצת התלמידים בביתהספר היו שלושה מועמדים מכיתה ה':2 דן, יעל ויהונתן. 2 מתלמידי הכיתה בחרו בדן. 1 מתלמידי הכיתה בחרו ביהונתן. שאר תלמידי הכיתה בחרו ביעל. א .איזה חלק מתלמידי הכיתה בחרו ביעל ב .למי מהמועמדים הצביעו הכי הרבה תלמידים ג.בכיתה ה'2 יש 21 תלמידים, וכולם השתתפו בהצבעה. חשבו: כמה קולות קיבל כל אחד מהמועמדים 23ד נה הוציאה 3 מדמי החנוכה שקיבלה לקניית ספרים ו1 מדמי החנוכה לקניית בגדים. א.לאיזו מטרה הוציאה יותר כסף ב.•האם לאחר הקנייה נשאר לה כסף מדמי החנוכה הסבירו. • אם כן, איזה חלק מדמי החנוכה שקיבלה נשאר לה 24בחנות יש ארבעה מכלים של שמן זית המכילים כמויות שונות: 3כל ג מכיל 53 ליטרים שמן. מ מכל א מכיל 1 ליטרים שמן. 10 1כל ד מכיל 23 ליטרים שמן. מ מכל ב מכיל 2 ליטרים שמן. 10 חנן קנה יותר מ7 ליטרים של שמן זית. א. הציעו אפשרויות שונות למכלים שקנה חנן ולכמות השמן שקנה. (כתבו תרגילים מתאימים.) ב. מבין האפשרויות שמצאתם בסעיף א - באיזו אפשרות קנה חנן את הכמות הקטנה ביותר של שמן 25יעל קראה ספר בשלושה ימים: ביום הראשון קראה 1 מעמודי הספר, ביום השני קראה 1 מעמודי הספר, וביום השלישי סיימה לקרוא את הספר. א .איזה חלק מהספר קראה יעל בשני הימים הראשונים ב.איזה חלק מהספר קראה ביום השלישי ג .באיזה יום קראה יעל הכי הרבה עמודים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר