עמוד:110

20פתרו את התרגילים. דוגמהדרך פתרון אפשרית5: = 14 - 19 = 14 - 23 =12 -21 66666 3 2 = 235 - 541 |י = 223 - 343 |א = 23 - 191 |יא = 57 - 331 |ב = 313 - 4121 |יב = 47 - 321 |ג = 235 - 5103 |יג = 1110 - 815 |ד = 213 - 961 |יד = 213 - 941 |ה = 15 - 1062 |טו = 234 - 1061 |ו = 241 - 2103 |טז = 34 - 238|ז = 259 - 961 |יז = 235 - 5103 |ח = 18 - 1062 |יח = 216 - 321 |ט אתגר 21השלימו את המונים החסרים. 1 = 9 + 3|ד 3 = 10 - 353|א 1 = 6 - 213|ה2 = 12 + 6|ב 4 = 6 + 213|ו 2 = 8 - 343|ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר