עמוד:106

13יפה האופה אפתה שתי עוגות שוקולד בתבניות שוות בגודלן. את האחת חילקה ל12 פרוסות שוות, ואת האחרת חילקה ל8 פרוסות שוות. זה מה שנשאר בתום המסיבה: עוגה אעוגה ב א.איזו עוגה חילקה יפה ל12 פרוסות איזו עוגה חילקה יפה ל8 פרוסות ב .יפה רצתה לשים את כל הפרוסות זו לצד זו בתבנית אחת. •האם זה אפשרי הסבירו. •אם כן, איזה חלק מהתבנית יהיה מלא בעוגה אתגרג.אם הצליחה יפה לשים את כל הפרוסות בתבנית אחת והיא רוצה שכל הפרוסות בתבנית יהיו שוות בגודלן, מה עליה לעשות 14יפה האופה אפתה גם שתי עוגות גבינה בתבניות שוות בגודלן - האחת הייתה מחולקת ל3 פרוסות שוות, והאחרת ל12 פרוסות שוות. זה מה שנשאר בתום המסיבה: גה ב עוגה אעו א .איזו עוגה הייתה מחולקת ל12 פרוסות איזו עוגה היתה מחולקת ל3 פרוסות ב .יפה רצתה לשים את כל הפרוסות זו לצד זו בתבנית אחת. •האם זה אפשרי הסבירו. •אם כן, איזה חלק מהתבנית יהיה מלא בעוגה אתגר ג. אם הצליחה יפה לשים את כל הפרוסות בתבנית אחת והיא רוצה שכל הפרוסות בתבנית יהיו שוות בגודלן, מה עליה לעשות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר