עמוד:94

19במאפייה אופים עוגות שוקולד בתבניות שוות בגודלן ופורסים כל עוגה לפרוסות שוות. כל קונה קנה כמה פרוסות מאחת העוגות. יזה חלק מספר הפרוסות א י קנה מהעוגה וכמה מ בעוגה השלמהמהעוגה קנה ניב - 6 פרוסות 10י ליה - 3 פרוסות 4ד ונן - 5 פרוסות 8ר רים - 5 פרוסות 7מ ענו על השאלות. כתבו את דרך הפתרון. דוגמהמי קנה יותר עוגה, יניב או דליה יניב קנה 106 עוגה, ודליה קנתה 43 עוגה. 3 = 106 3 < 43 מכאן: 106 < 43 התשובה: דליה קנתה יותר עוגה. א.מי קנה יותר עוגה, דליה או רונן ב.מי קנה יותר עוגה, דליה או מרים ג.מי קנה יותר עוגה, רונן או יניב ד.מי מהקונים קנה את כמות העוגה הגדולה ביותר אתגר 20כתבו > או < או = בין שני השברים שבכל סעיף. 2016 9 |ה 164 15|ג 7 1510 |א 1025 10|ו 2416 15|ד 3 15|ב אתגר 21השלימו מונה מתאים. 5 > 22|ג 9 > 4015|ב 16 > 1015|א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר