עמוד:92

15בר מתאים ומצאו את מקומו (בערך) על ישר המספרים. בכל סעיף השלימו ש הסבירו את דרך הפתרון שלכם. דוגמה7 678 הסבר68: = ,3 8 = ,1 < < 8 1 > 8 > 1 01 1 > 12 > |א 1 01 1 > 6 > |ב 1 01 4 > 15 > |ג 1 5 12 1 > 20 > 1|ד 111 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר