עמוד:85

כדי למצוא מכנה משותף של 1 ושל 4 צריך למצוא מספר שהוא כפולה של 4 וגם כפולה של .6 לפניכם דרך אפשרית למציאת המכנה: × 1 2 3 4 5 6 7 8 910 • רושמים בשורה כפולות של 4 4 4 לפי הסדר81216202428323640: × 1 2 3 4 5 6 7 8 910 •רושמים בשורה כפולות של 6 6 6121824303642485460 לפי הסדר: • מסמנים מספרים הרשומים גם בשורת הכפולות של 4 וגם בשורת הכפולות של 6 (כאן סימנו בצבע): ,12 ,24 .36 מספרים אלה הם מכנים משותפים של 1 ושל .4 אילו היינו ממשיכים לרשום את הכפולות של 6 ושל ,4 היינו מוצאים עוד מכנים משותפים (,48 ,60 ...72). 8מצאו מכנה משותף לכל זוג שברים והרחיבו. דוגמה 215א| = = 918618 = 6 = 8 המכנה המשותף הוא .18 ב|ג| = = = 7 = 4 35 ד|ה| = = = 8 = 10 34 המשך • מומלץ לערוך דיון על כל אחד מהסעיפים: האם יש מכנה משותף קטן יותר •מומלץ להראות בלוח הכפל את שורות הכפולות של שני המכנים ולחפש מספרים משותפים לשתי השורות. מספרים אלה הם מכנים משותפים לשני השברים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר