עמוד:81

3אלה הם כלי המדידה במטבחו של יפתח. כל כלי יכול להכיל 1 ליטר נוזל. ה ד ג אב חלקים שווים חלקים שווים24 1 חלקים שווים20 חלקים שווים8 12 חלקים שווים15 ענו על השאלות. היעזרו בדוגמה. דוגמה •באילו כלי מדידה אפשר למדוד שלישים של ליטר תשובה: א, ב, ג, ה • מה משותף לכל הכלים האלה תשובה: אפשר למדוד שלישים של ליטר בכל כלי מדידה שמספר החלקים השווים המסומנים ליו מתחלק ב.3 ע א .• באילו כלי מדידה אפשר למדוד רבעים של ליטר •מה משותף לכל הכלים האלה ב.•באילו כלי מדידה אפשר למדוד חמישיות של ליטר •מה משותף לכל הכלים האלה ג .• באילו כלי מדידה אפשר למדוד שישיות של ליטר •מה משותף לכל הכלים האלה על פעילות 3 מומלץ לערוך דיון:-האם יש כלי מדידה המתאימים גם למדידת חמישיות של ליטר וגם למדידת רבעים של ליטר האם יש כלי מדידה המתאימים גם למדידת שלישים של ליטר וגם למדידת חמישיות של ליטר - האם יש כלי מדידה המתאימים גם למדידת רבעים של ליטר וגם למדידת שישיות של ליטר -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר