עמוד:79

2במטבח של לילך יש כלי מדידה של 1 ליטר. כל כלי מדידה מחולק לחלקים שווים באופן שונה. 1 ל'1 ל'1 ל'1 ל' ל' ל' ל' ל' ל' ל' ל' ל' ל' ל' 0 ל'0 ל'0 ל'0 ל' חלקים שווים חלקים שווים6 3 חלקים שווים4 חלקים שווים5 1 ל'1 ל'1 ל'1 ל' 10 12 ל' ל' ל' ל' ל'12 ל' ל' ל' ל' ל'12 ל' 0 ל'0 ל'0 ל'0 ל' חלקים שווים חלקים שווים12 7 חלקים שווים8 חלקים שווים9 א.לילך רוצה להכין מיץ פרות מעורב מ1 ליטר מיץ תפוזים ומ2 ליטר מיץ אננס. באילו כלים כדאי לה להשתמש אם היא רוצה לדייק השלימו את הטבלאות. כלים למדידת 1 ליטר מיץ תפוזיםכלים למדידת 2 ליטר מיץ אננס מספר החלקים השבר המתאים לקו הסימון מספר החלקים השבר המתאים לקו הסימון השווים על הכלישיגיע אליו המיץ בכליהשווים על הכלישיגיע אליו המיץ בכלי דוגמה24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר