עמוד:76

לקראת מציאת מכנה משותף א. השלימו בלוח הכפל את הכפולות של .7 7 הוא כפולה של 7 כי 0 70 = 10 × 7 . × 1 2 3 4 5 6 7 8 910 25 אינו כפולה של 7 כי אין מספר שלם שהוא פתרון 1 1 2 3 4 5 6 8 910 7 . של המשוואה 25 = × 2 2 4 6 8101 2161820 3 3 6 912151 8242730 4 4 81216202 4323640 5 510152025 30404550 6 6121824303 6485460 8 816243240 48647280 9 9182736455 4728190 1010203040506 08090100 ב.כתבו כפולות של 7 שאינן נמצאות בלוח הכפל עד .100 כתבו שלושה מספרים שהם כפולות של .4 בדקו אילו מהמספרים הנתונים הם כפולות של 3 ונמקו. נימוק המספרהאם הוא כפולה של 3 דוגמה13 13= ×.3 כי איאפשר להשלים מספר שלם במשוואה הזאת: לא 15 42 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר