עמוד:75

32דניאל, איתמר, דפנה ואלון אוהבים שקדים. סבם של הילדים קנה לכל אחד מהם שלוש חבילות שקדים, בכל חבילה 30 שקדים. ד ניאל אכל במשך השבוע את כל השקדים שהיו בשתי חבילות וגם 1 מהשקדים שהיו בחבילה השלישית - 21 חבילות בסך הכול. איתמר אכל את כל השקדים שהיו בחבילה אחת וגם 2 מהשקדים שהיו בחבילה השנייה - 12 חבילות בסך הכול. דפנה אכלה 1 מהשקדים שהיו בחבילה אחת. אלון אכל 12 מהשקדים שהיו בחבילה אחת. 30 א.מי מהילדים אכל את מספר השקדים הקטן ביותר ב. כמה שקדים נשארו לכל אחד מהילדים (אפשר להיעזר בישרי המספרים שלמטה.) כמה שקדים נשארו לדפנה •כמה שקדים נשארו לדניאל • כמה שקדים נשארו לאלון •כמה שקדים נשארו לאיתמר • אפשר להיעזר בישר מספרים זה כדי לחשב את מספר השקדים שאכל דניאל. שקדים0 שקדים שקדים30 90 שקדים60 חבילות חבילה0 חבילות1 3 חבילות2 אפשר להיעזר בישר מספרים זה כדי לחשב את מספר השקדים שאכלו איתמר, אלון ודפנה. שקדים0 שקדים שקדים30 90 שקדים60 חבילות חבילה0 חבילות1 3 חבילות2 אפשר לערוך דיון: באיזה ישר מספרים נוח לראות את מספר השקדים שאכל כל אחד מהילדים מדוע האם השתמשתם בצמצום או בהרחבה של השברים באחת השאלות הסבירו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר