עמוד:73

28בחנות הצבעים מספקים צבעים בבקבוקים כאלהל'12ל': . רונית רוצה לקנות 13 ליטרים צבע כחול. היעזרו בצמצום או בהרחבה וענו: • רונית מבקשת לקנות את הצבע בבקבוקים של 1 ליטר. כמה בקבוקים כאלה היא צריכה לקנות • המוכר רוצה למכור לה את הצבע בבקבוקים של 121 ליטר. כמה בקבוקים כאלה ימכור לרונית 29פתרו את המשוואות ואת התרגילים. |ז|ד+ 3 |א = 4 - 104 = 8 - 43 = 4 |ח|ה+ 5 |ב = 8 - 88 = 24 - 4 6 = 7 |ט|ו+ 34 |ג = 35 - 105 = 56 - 10 6 = 10 30סמנו > או < או = בכל סעיף. 45 + 45 9 |ה 6 43 - 103 |א |ו 8 4 - 12 |ב 11 37 - 157 4 16 49 - 53 |ז 5 58 - 104 |ג 23 16 + 16 |ח 42 18 + 18 + 18 + 18 |ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר