עמוד:69

17על הישרים שלפניכם מסומנות נקודות. כתבו את המספרים המתאימים להן. |א 344 33 32 31 3 5 5 5 |ב 344 33 32 31 3 5 5 5 |ג 1 34 3 |ד 34 18הרחיבו את השברים ומצאו מספרים ביניהם. היעזרו בדוגמה. דוגמהמצאו מספר גדול מ51 וקטן מ.52 1224 5 5 = 5 שלב א: 8 = 54 48 שלב ב: 542 > 83 > 514 א|מצאו מספר גדול מ2 וקטן מ.3 ב| מצאו מספר גדול מ-31 וקטן מ-.32 ג|מצאו מספר גדול מ3 וקטן מ.4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר