עמוד:67

15השלימו מספר מתאים או סימן מתאים, > או < או =. 9 = |א 24 = 6|ג 8 = 24 |ב515 24 < 6 8 < 249 15 < 5 24 > 6 8 > 249 15 > 5 21 = 7|ו 5 = 159 |ה 16 = 4|ד 1321 37 5 159 1611 4 1615ז |ח = | 5 = 25 |ט 18 = 6 205 516154 3 16 5 20 18 6 5 20 3 3124 = |יב|יא|יגר גראת 20 3אתגר4 9את4 3 < 4 3 > 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר