עמוד:66

12מצאו באיזה מספר צמצמו או הרחיבו כל שבר.דוגמה 4 |ג|ב|א 2163 = 9 4236 = 7 141 = 282 128 = 3 4 13השלימו בעזרת הרחבה או צמצום. 186515 |יג|ט|ה = |א = = = 6 1059275 2= 6 |י 15 = 5 |ו = |ב 8 = |יד 8323610 1025 = 2 |טו 2 = 8 |יא 6 = 18 |ז 8 = 164 |ג 1 = 4 = 8 = |טז|יב 5 = 10 |ח205|ד 14השלימו. אפשר להיעזר בסרטוט. 5 = 159 |ד 12 = 3|א 5 > 159 |ה 12 > 3|ב 5 < 159 |ו 12 < 3|ג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר