עמוד:65

10נתונים השברים האלה: ,3624 ,4 ,2432 ,83 ,3618 ,6 ,3212 1510 . מצאו לאיזה סרטוט מתאים כל אחד מהשברים. ד ג אב בדיקהלכל סרטוט מתאימים שני שברים. 11מצאו אילו חרוזים מתאימים לכל שקית. 1020 1515 164 20 ג אב 2010 103040 בדיקהאם פתרתם נכון, לכל שקית מתאימים שלושה חרוזים. דיון לאיזו שקית מתאים כל אחד מהשברים האלה,16 ,153 96 :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר