עמוד:63

6שלושה בעלי חיים - קנגורו, צפרדע וחרגול - יצאו מנקודה .0 הקנגורו קופץ קפיצות שגודלן ,1 הצפרדע קופצת קפיצות שגודלן ,1 והחרגול קופץ קפיצות שגודלן .1 12 התבוננו בישר המספרים המצויר למטה וענו: •מי מבעלי החיים האלה הגיע לעץ בכמה צעדים • מי מבעלי החיים האלה הגיעה לפרח בכמה צעדים •מי הגיע לכניסה של מחילת החפרפרת בכמה צעדים •מי הגיע לדחליל בכמה צעדים •האם יש נקודה שביקרו בה הקנגורו, הצפרדע והחרגול מהי •האם יש עוד נקודות שביקרו בהן שלושת בעלי החיים מה הן 0 12 7על הישרים שלפניכם מסומנות נקודות. כתבו את המספרים המתאימים להן. 0 12 א ב דג 0 1 ה ו חז כאן מתאים רבדף .8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר