עמוד:62

4לפניכם ישר מספרים שקטע היחידה שלו מחולק ל8 חלקים שווים. כתבו כל אחד מהשברים הנתונים במקום המתאים לו על ישר המספרים. 1212 0 1 23 דוגמה בדיקההאם יש נקודה על הישר שמתאימים לה שלושה שברים השלימו: 8 = 4 = 2 5א.לפניכם ישר מספרים שקטע היחידה שלו מחולק ל12 חלקים שווים. כתבו כל אחד מהשברים הנתונים במקום המתאים לו על ישר המספרים. 1115 121212 0 12 בדיקההאם יש נקודה על הישר שמתאימים לה שלושה שברים ב. לפניכם רשימת שברים:10 . 40 15 1810 אילו מהשברים מתאימים לשנתות המסומנות על הישר שבסעיף א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר