עמוד:60

12בכל סעיף מצמצמים את השבר הנתון בשתי דרכים. השלימו את המספרים החסרים. מצום ב2 מצום ב2ב|צמצום ב3צ א|צמצום ב3צ 1812 3018 צמצום ב 6צמצום ב דיון: מדוע בשתי הדרכים מתקבל אותו שבר מצומצם מצום ב2 מצום ב5ד|צמצום ב5צ ג|צמצום ב2צ 5030 9040 צמצום ב צמצום ב מצום ב2 מצום ב3צ ה|צמצום ב2צ 12 24 צמצום ב מצום ב2 מצום ב2צ ו|צמצום ב5צ 20 100 צמצום ב לאחר פעילות 12 מומלץ לערוך דיון: איך מצאתם בכל סעיף באיזה מספר צמצמו את השבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר