עמוד:59

אפשר לצמצם שברים בלי לצייר: 2 : מחלקים את המונה של השבר ואת המכנה של השבר באותו מספר. = דוגמה לצמצום של 2 ב84:2 2 : 9צמצמו במספר הנתון אם אפשר. |א |ב 3 :|ד 5 :|ג 4 : 5 : 202015= 5 = = = 25252518 3 : 5 : 4 : 5 : 10צמצמו אם אפשר. 129|א |ב |ד|ג = = = = 9 14 307 11צמצמו. 16 :|ג 4 : 4 :|ב 2 : 8 :|א 1616= 16 = = = = 323232 16 : 4 : 4 : 2 : 8 : בדיקהאם לא טעיתם, קיבלתם את אותה התוצאה בסעיפים א, ב וג. הסבירו מדוע מתקבלת אותה תוצאה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר