עמוד:58

בודקים אם אפשר לצמצם שברים, ואם כן - באילו מספרים 8א.נסו לצמצם את השבר .1812 דוגמהנצמצם את השבר 1218 ב.2 : 12 = 18 : סיכום: הצלחנו לצמצם את השבר 1218 ב2 וקיבלנו את השבר .6 • נסו לצמצם את 12 בשלושה מספרים נוספים ורשמו את השברים שמתקבלים. 18 היעזרו בסרטוט: •באילו מספרים הצלחתם לצמצם את 1218 הסבירו. • באילו מספרים לא הצלחתם לצמצם את 1812 הסבירו. • כתבו את כל המספרים שאפשר לצמצם בהם את .1218 ב .נסו לצמצם את השבר .158 היעזרו בסרטוט והשלימו. • האם אפשר לצמצם את 158 •אם כן, באילו מספרים אם לא, הסבירו מדוע.ה אתה כל כך עייף? מ לצמצם הרי זה כיף. ג.כתבו שבר שאיאפשר לצמצם אותו. כאן מתאים רבדף .6 מלבנים מתאימים לפעילות נמצאים במדריך למורה ובאתר האינטרנט ומיועדים למי שמתקשה לצייר אותם בעצמו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר