עמוד:57

מצמצמים את 18 24 א. נסו לצמצם את השבר 1824 בעזרת סרטוט. אם הצלחתם לצמצם, כתבו את השבר שהתקבל. צמצום ב2 דוגמהננסה לאחד כל שני חלקים בלי למחוק ננסה לחלק גם את המונה : את הקו המפריד בין החלק הצבוע לחלק וגם את המכנה ב.2 18 הלבן, ונבדוק אם התקבלו חלקים שווים.סיכום: 9= 12 24 הצלחנו לצמצם את השבר 1824 ב2 וקיבלנו .129 : צמצום ב9צמצום ב4צמצום ב3 = 1824 = 1824 = 1824 ב. יואב צמצם את 18 כך: 24 • בכמה צמצם יואב את 18 24 • איזה שבר התקבל ג .• האם יש עוד מספרים שאפשר לצמצם בהם את 1824 • מצאו את כל המספרים שאפשר לצמצם בהם את .1824 (אפשר להיעזר בדיאגרמה שבעמוד 48 או בלוח הכפל.) מלבנים מתאימים לפעילות נמצאים במדריך למורה ובאתר האינטרנט ומיועדים למי שמתקשה לצייר אותם בעצמו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר