עמוד:56

ג.•נסו לצמצם את 6 ב4 בסרטוט: 18 • האם הצלחתם אם כן, השלימו: : = 6 18 אם לא, נסו להסביר מדוע איאפשר לעשות זאת. : ד.•נסו לצמצם את 6 ב.5 היעזרו בסרטוט. 18 • האם הצלחתם אם כן, כתבו איך צמצמתם. אם לא, נסו להסביר מדוע איאפשר לעשות זאת. ה. •נסו לצמצם את 186 ב.6 היעזרו בסרטוט. • האם הצלחתם אם כן, כתבו איך צמצמתם. אם לא, נסו להסביר מדוע איאפשר לעשות זאת. ו. האם יש עוד מספרים שאפשר לצמצם בהם את 6 18 סיכום באילו מספרים אפשר לצמצם את השבר 186 אפשר לצמצם שבר במספר, רק כאשר המונה של השבר וגם המכנה של השבר מתחלקים באותו המספר. כאן מתאים רבדף .5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר