עמוד:54

את הריבוע הזה חילקו ל6 חלקים שווים וצבעו 4 משטחו. • נסו למחוק קווים ולאחד מלבנים סמוכים כך שכל הריבוע יהיה מחולק לחלקים שווים. הדגישו את הקווים של החלוקה החדשה. הקפידו לא למחוק את הקו האדום המפריד בין החלק הצבוע של הריבוע ובין החלק הלבן שלו. • האם הצלחתם אם כן, איזה שבר מתאים לשטח הצבוע של הריבוע לפי החלוקה החדשה 2 : שימו לב: מספר החלקים הצבועים בריבוע קטן פי 2 2 = 4 מספר החלקים הכולל בריבוע קטן פי 22 : הפעולה שעשינו כאן נקראת צמצום של שבר - צמצמנו את השבר 4 ב.2 שטח הריבוע כולו לא השתנה וגם שטח החלק הצבוע בריבוע לא השתנה. בשפת המתמטיקה כותבים זאת כך: 3 = 6 5צמצמו את השברים לפי ההוראות: דוגמהצמצמו את 9 ב3 בסרטוט ובתרגיל. 12 • בסרטוט:מאחדים כל 3 חלקים לחלק אחד בלי למחוק ת הקו המפריד בין החלק הצבוע לחלק הלבן. א ודקים אם התקבלו חלקים שווים. ב 3 : • בתרגיל: מחלקים את המונה ואת המכנה ב.3 3 = 9 12 3 : : א.צמצמו את 4 ב2 בסרטוט ובתרגיל: 10= 4 10 : חשוב שהתלמידים יצמצמו גם בסרטוט. העבודה בסרטוט תורמת להבנת השוויון בין השבר המקורי לשבר המתקבל לאחר הצמצום.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר