עמוד:53

3 שדה אחר במושב חולק בגדרות ל15 חלקות שוות בגודלן. ב9 מהחלקות גידלו פלפלים. השדה בהתחלה: א. מאוחר יותר החליטו להסיר גדרות ולחלק את השדה ל5 חלקות שוות בגודלן. ציירו במחברת את השדה לפי החלוקה החדשה: האם הצלחתם לבצע את החלוקה החדשה לפי הכללים של מושב ניצן ב .השלימו לפי החלוקה החדשה: פי החלוקה החדשה בהתחלהל מספר החלקות הכולל בשדה 15 מספר חלקות הפלפלים 9 חלק השדה שמגדלים בו פלפלים 15 ג.היעזרו בטבלה שמילאתם וענו: • האם מספר החלקות הכולל בשדה לפי החלוקה החדשה גדול ממספר החלקות הכולל בהתחלה או קטן ממנו פי כמה • האם מספר חלקות הפלפלים לפי החלוקה החדשה גדול ממספר חלקות הפלפלים בשד ה בהתחלה או קטן ממנו פי כמה • האם חלק השדה שמגדלים בו פלפלים לפי החלוקה החדשה גדול מחלק השדה שגידלו בו פלפלים בהתחלה או קטן ממנו או שווה לו •השלימו במחברת: = 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר