עמוד:52

ההצעה שלכם א.הציעו דרך אחרת להסיר גדרות ולאחד חלקות. שימו לב לכללים של מושב ניצן. הכללים של מושב ניצן כל החלקות בשדה צריכות להיות שוות בגודלן. אין להסיר את הגדר האדומה המפרידה בין חלק השדה שמגדלים בו פלפלים לבין שאר השדה. ציירו במחברת את ההצעה שלכם: ב.השלימו לפי ההצעה שלכם: שנה השנייה בשנה הראשונהב מספר החלקות הכולל בשדה1 2 מספר חלקות הפלפלים 8 חלק השדה שמגדלים בו פלפלים 12 ג.היעזרו בטבלה שמילאתם וענו. לפי ההצעה שלכם: • פי כמה מספר החלקות הכולל בשדה בשנה השנייה קטן ממספר החלקות הכולל בשנה הראשונה • פי כמה מספר חלקות הפלפלים בשנה השנייה קטן ממספר חלקות הפלפלים בשנה הראשונה • האם חלק השדה שמגדלים בו פלפלים בשנה השנייה גדולה מחלק השדה שגידלו בו פלפלים בשנה הראשונה או קטן ממנו או שווה לו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר