עמוד:51

ב.השלימו לפי הצעתו של דן: שנה השנייה בשנה הראשונהב מספר החלקות הכולל בשדה1 2 מספר חלקות הפלפלים 8 חלק השדה שמגדלים בו פלפלים 6 12 ג.היעזרו בטבלה שמילאתם וענו. לפי הצעתו של דן: • פי כמה מספר החלקות הכולל בשדה בשנה השנייה קטן ממספר החלקות הכולל בשנה הראשונה • פי כמה מספר חלקות הפלפלים בשנה השנייה קטן ממספר חלקות הפלפלים בשנה הראשונה • האם חלק השדה שמגדלים בו פלפלים בשנה השנייה גדול מחלק השדה שגידלו בו פלפלים בשנה הראשונה או קטן ממנו או שווה לו •סמנו = או = בין שני השברים: 6 12 ההצעה של מיכל: מ יכל הציעה להסיר את הגדרות המפרידות בין כל שלוש חלקות סמוכות ולאחד בדרך זו שלוש חלקות לחלקה אחת. המשיכו לבצע במחברת את הצעתה של מיכל: סמנו כל גדר שאתם מורידים, והדגישו כל גדר שנשארת. עבדו לפי הכללים של מושב ניצן. ההצעה של מיכל: האם הצלחתם הסבירו. המשך מומלץ לערוך דיון על הצעתה של מיכל: מדוע הצעה זו אינה מתאימה לכללים של מושב ניצן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר