עמוד:50

עם המורה 2בשנה הראשונה חולק שדה אחר במושב שווה בשווה בין 12 חקלאים. 8 מהחקלאים החליטו לגדל פלפלים. כדי להפריד בין חלק השדה שמגדלים בו פלפלים לבין שאר השדה הקימו ביניהם גדר אדומה. בשנה הראשונה: בשנה השנייה החליטו להסיר גדרות ולהקטין את מספר החלקות בשדה לפי הכללים של מושב ניצן. הכללים של מושב ניצן כל החלקות בשדה צריכות להיות שוות בגודלן. אין להסיר את הגדר האדומה המפרידה בין חלק השדה שמגדלים בו פלפלים לבין שאר השדה. חברי המושב הציעו הצעות שונות להקטנת מספר החלקות בשדה. ההצעה של דן דן הציע להסיר את הגדרות המפרידות בין כל שתי חלקות סמוכות ולאחד אותן לחלקה אחת בדרך זו: בסרטוט סימן דן על כל גדר שהסיר והדגיש כל גדר שנשארה. א.האם הצעתו של דן מתאימה לכללים של מושב ניצן הסבירו. את הסרת הגדרות אפשר לסמן גם בדרכים אחרות, ואפשר גם לא לסמן את ההסרה אלא רק להדגיש את הגדרות שיישארו.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר