עמוד:49

ב צמצום במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם פלפלים. כל שדה מחולק בגדרות לחלקות שוות בשטחן. עם המורה 1בשנה הראשונה חולק שדה הפלפלים ל12 חלקות שוות בשטחן. כל אחד מהחקלאים קיבל 1 מהשדה. 12 בשנה השנייה מקצת החקלאים לא היו מעוניינים להמשיך ולעבד את החלקה שלהם בשדה. מועצת המושב החליטה לחלק את השדה בין מספר חקלאים קטן יותר. א. הציעו אפשרויות שונות לחלוקת השדה שווה בשווה בין מספר קטן יותר של חקלאים: הסירו חלק מהגדרות (סמנו כל גדר שאתם רוצים להוריד) והדגישו את הגדרות שיישארו. צעה 2 הצעה 1ה צעה 4 הצעה 3ה ב .בחרו את אחת ההצעות שלכם. באיזו הצעה בחרתם בהצעה שבחרתם: • האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה • האם שטח החלקה שמקבל כל חקלאי בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל חקלאי בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה ג.בחרו עוד הצעה. באיזו הצעה בחרתם בהצעה שבחרתם: • האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה •האם שטח החלקה שמקבל כל חקלאי בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל חקלאי בשנה הראשונה או קטן ממנו פי כמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר