עמוד:48

2א. בדקו במה מתחלק כל אחד מהמספרים 1-32 וסמנו נקודות במקומות המתאימים בדיאגרמה. מתחלק ב12 מתחלק ב11 מתחלק ב10 מתחלק ב9 מתחלק ב8 מתחלק ב7 מתחלק ב6 מתחלק ב5 מתחלק ב4 מתחלק ב3 מתחלק ב2 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ב.היעזרו בדיאגרמה וענו: •באילו מספרים מתחלק המספר 24 •באילו מספרים מתחלק המספר 27 • אילו מהמספרים 1-32 מתחלקים ב5 •מהו המספר שמתחלקים בו המספרים ,15 24 ו18 •מהו המספר שמתחלקים בו המספרים 18 ו27 • השלימו: המספרים המתחלקים גם ב2 וגם ב3 מתחלקים גם במספר . • מצאו בלוח ארבעה מספרים המתחלקים ב8 . האם יש מספרים נוספים שארבעת המספרים האלה מתחלקים בהם אם כן, מהם ג.מצאו את כל המספרים המתאימים. •המספרים שגם 36 וגם 42 מתחלקים בהם. •המספרים שגם 78 וגם 96 מתחלקים בהם. •המספרים שגם 30 וגם 54 מתחלקים בהם.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר