עמוד:47

לקראת צמצום 1לפניכם רשימת מספרים: ,108 ,90 ,84 ,24 ,72 ,63 ,54 ,45 ,53 ,49 ,29 ,36 ,30 ,27 ,23 ,132 120 כתבו בכל סעיף את כל המספרים המתאימים מהרשימה ואת סימן ההתחלקות. (שימו לב: יש מספרים שמתאימים לכמה סעיפים.) דוגמהכתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.2 ,108 ,90 ,84 ,24 ,72 ,54 ,36 ,30 ,132 120 מהו סימן ההתחלקות ב2 ספרת היחידות היא זוגית. א|כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.3 מהו סימן ההתחלקות ב3 ב|כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.5 מהו סימן ההתחלקות ב5 ג|כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.6 מהו סימן ההתחלקות ב6 בחרו שני מספרים שרשמתם והראו בעזרת תרגיל חילוק שהם מתחלקים ב.6 ד|כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.9 מהו סימן ההתחלקות ב9 בחרו שני מספרים שרשמתם והראו בעזרת תרגיל חילוק שהם מתחלקים ב.9 ה|כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב.10 מהו סימן ההתחלקות ב10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר