עמוד:45

19השלימו את ההרחבה אם אפשר. |א |ב ×|ד ×|ג × × 24 = 7 25 = 5 9 = 3 20 = 8 × × × × עם המורה6 × 20•הרחיבו בסרטוט ובתרגיל. = 2 1 6 × 2 הרחיבו ב6 |א 3 ×2 × = = 2 3 × 2 × 2 הרחיבו ב3הרחיבו ב2 |ב •האם התקבל אותו השבר בשני הסעיפים הסבירו. 21השלימו. × × × × × × 8 = 24248= |א = |ב = = 324 24 = 5305303 × × × × × × כאן מתאים רבדף .4 לאחר פעילות 21 מומלץ לערוך דיון: מה הקשר בין שתי ההרחבות בכל סעיף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר