עמוד:43

דוגמה להרחבה של 5 ב:2 •אפשר להרחיב את השבר בעזרת סרטוט: כשמרחיבים ב,2 מחלקים כל חלק ל2 חלקים שווים. •אפשר להרחיב את השבר בלי לצייר2: × מכפילים את המונה של השבר ואת המכנה של השבר באותו מספר. 1012 = 5 2 × 15הרחיבו (אפשר לבדוק בעזרת סרטוטים). דוגמה3 × א. הרחיבו ב3.3 = 1 = 3 = 1 3 × ב .הרחיבו ב52.8 = 3 = = בהרחבת שבר מכפילים את המונה ואת המכנה באותו מספר. אף על פי שמכפילים, השבר שמתקבל שווה לשבר המקורי. 16מצאו באיזה מספר הרחיבו כל שבר. דוגמה3 × |ג|ב|א 525330 20 = 2 3 = 1 100 = 10 30 = 1880 3 × 17השלימו את ההרחבה. ציינו באיזה מספר הרחיבו כל שבר. |א |ב 216|ד3|ג = 1 = 1 = = 213216

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר