עמוד:44

18א.הרחיבו. הרחיבו ב2הרחיבו ב3 הרחיבו ב3 הרחיבו ב4 7הרחיבו ב4 3 הרחיבו ב5 הרחיבו ב5 הרחיבו ב6הרחיבו ב10 ב.היעזרו בסעיף א והשלימו. = = = = = = = = = 3 ג.היעזרו בסעיף א וכתבו = או = בין כל שני שברים. 1 71471412728 12101 1 30 42 7 ד.היעזרו בסעיף א וכתבו > או < או = בין כל שני שברים. 10121 12 35 7 21 7 ה.היעזרו בסעיף א והשלימו. > 1 35 > 7 21 < 7 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר