עמוד:42

13א.הוסיפו קווים בסרטוט והרחיבו את 2ב.2 × = × ב .היעזרו בהרחבה שעשיתם וכתבו > או < או = בין כל שני שברים. 4 523 10 105 105 105 5 ג.השלימו מונים מתאימים, שונים מאלה שבסעיף הקודם. < 10 > 5 510 14א.הרחיבו את 2 בתרגיל ובסרטוט. = 2 • הרחיבו ב:2 = 2 • הרחיבו ב:3 = 2 • הרחיבו ב:4 ב .היעזרו בהרחבה שעשיתם וכתבו > או < או = בין כל שני שברים. 252 12 7 2 69 2 4 2 5 2 1212612 86 לפעילות 14 סעיף ב: זוג השברים ו12 שונה מזוגות השברים האחרים שבסעיף זה - איאפשר להרחיב את לשבר שמכנהו .12 מומלץ לערוך דיון במקרה זה: איך השוויתם בין שני השברים האלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר