עמוד:41

8החלק הצבוע מהשטח של עיגול זה הוא .3 א.איזה חלק מהשטח של כל צורה צבוע השלימו. 8 812 ב.אילו מהשברים שווים ל-3 = = 4412 2 9הוסיפו קווים בסרטוט והרחיבו את 3 ב10.2הוסיפו קווים בסרטוט והרחיבו את ב.4 = = 34 1 11הוסיפו קווים בסרטוט והרחיבו את 1ב.3אתגר12הוסיפו קווים בסרטוט והרחיבו את ב.3 = 1 = 4 כאן מתאים רבדף .3 בפעילויות 9-12 רצוי להוסיף קווים גם בחלק הלא צבוע של הסרטוט כדי למצוא את המכנה של השבר המורחב.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר