עמוד:40

לפניכם עיגול שחילקו אותו ל5 חלקים שווים וצבעו 4 ממנו. דני הוסיף קווים כך: •איזה שבר נוסף מתאים לשטח הצבוע של העיגול לפי החלוקה החדשה • השלימו: × = 4 × • פי כמה המונה של השבר החדש גדול מזה של השבר 4 • פי כמה המכנה של השבר החדש גדול מזה של השבר 4 •באיזה מספר הרחיב דני את 4 7א. איזה חלק מהשטח של כל צורה צבוע השלימו. דוגמה 61263 ב.אילו מהשברים שבסעיף א הם הרחבה של 2 = = 126 ג.השלימו: 12 = 6 • על פעילות 6 מומלץ לערוך דיון: איך מצאתם באיזה מספר הרחיב דני את 4 (כל חלק חולק ל3 חלקים, וכך גדל פי 3 מספר החלקים הכולל וגם מספר החלקים הצבועים.) •על פעילות 7 מומלץ לערוך דיון: איך רואים בצורות את השוויון בין השברים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר