עמוד:39

4שדה אחר חולק גם הוא ל4 חלקות שוות בשטחן. ב3 מהחלקות מגדלים אבטיחים. מאוחר יותר החליטו להוסיף גדרות ולחלק את כל השדה ל15 חלקות שוות בשטחן. (בלי להסיר גדרות). א.האם אפשר לעשות זאת הסבירו. ב.רוצים להוסיף גדרות ולחלק את השדה למספר גדול יותר של חלקות שוות בשטחן. לכמה חלקות אפשר לחלק את השדה הציעו אפשרויות שונות. לפניכם מלבן שחילקו אותו ל6 חלקים שווים בשטחם וצבעו 2 משטחו. סרטטו במחברת מלבן כזה. • הוסיפו קווים וחלקו כל חלק ל2 חלקים שווים בשטחם. •פי כמה גדל מספר החלקים במלבן • פי כמה גדל מספר החלקים הצבועים • איזה שבר נוסף מתאים לשטח הצבוע של המלבן לפי החלוקה החדשה • השלימו: × = 6 × הפעולה שעשינו כאן נקראת הרחבה של שבר: הרחבנו את השבר 2 ב.2 • כתבו > או < או = בין שני השברים. 12 6 שימו לב: כאשר מרחיבים שבר ב,2 מתקבל שבר שהמונה שלו גדול פי 2 והמכנה שלו גדול פי ,2 אך שני השברים (השבר המקורי והשבר המורחב) שווים זה לזה.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר